September 25, 2016 – CFC’s Global Day of Service (CA4)

 
14469715_1305081802870286_4937376872441870369_n
Ang Couples for Christ CA4 ay nagdaos nang kanilang ikapitong taon ng Global Day of Service noong September 25, 2016. Ang programa ay may temang, “Together with Jesus, Together we can! I will always be MERCIFUL!” na hango parabulang, “The Rich Man and Lazarus.”
 
Ang Global Day of Service ay magkakasabay na idinaos sa 3 barangay sa Lungsod ng San Juan – Brgy. Corazon de Jesus, Brgy. Tibagan, at Brgy. Salapan, kung saan ang mga PWD at ilang mag-aaral na kabataan ang mga naging kalahok.
14457334_1305087002869766_2502515479965523517_n
 
Nagkaroon ng maiksing dialogo sa mga pamilya. Nagkaroon din nang pep talk tungkol sa 7 corporal acts of mercy, at mayroon ding sayawan, kantahan at pagpapakain upang mapasaya at maipadama sa mga nagsipunta ang pagmamahal ng mga kapatid sa CFC.
 
Ni: Bro. Ronald Nabong

Leave a Reply

Your email address will not be published.