November 07, 2016 – 20 Big Rosaries for Mary (With Testimony by Sis. Lilia Tañada)

15036598_249277045487176_3305087259852084755_n
Ang buwanang 20 Big Rosaries for Mary, mas kilala bilang 2000 Hail Mary’s Devotion, ay ginanap noong Nobyembre 7, 2016 sa ating parokya. Isa po akong deboto na regular na nakikiisa sa pananalanging ito, at nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano sinagot ni Mama Mary ang aking mahalagang kahilingan.
 
Sa tuwing magagampanan ko ang walong oras sa dalawang-libong Hail Mary’s na alay sa ating Mahal na Birheng Maria, palagi kong nasasambit ang, “Ay salamat sa Diyos! Nakabuo na naman ako ng aking pakikiisa, pakikinig, pagbibigay puri at pasasalamat sa ating Mahal na Birheng Maria!”
 
Nagmula ito ng mabatid ko na may nagaganap na isang mahalagang debosyon para kay Mama Mary tuwing unang Lunes ng buwan, ang 2000 Hail Mary’s Devotion. Agad akong nakiisa dahil noon pa man na nasa High School ako (sa ngalan ng Mahal na Inang Birhen ng Saklolo o Our Mother of Perpetual Help) hanggang sa ngayon, si Mama Mary ang siya ko nang kaakbay (confidant) sa takbo ng aking buhay.
 
Ang pakay ko noon ay ipagdasal ang aking apo na panganay, sapagka’t tatlong taon nang kasal pero di pa kami binibigyan ng apo sa tuhod. Itong kahilingan ko ay agad namang binigyan ng kasagutan ng ating Mahal na Ina sapagka’t sa ngayon ay 2 taon at 3 buwan na ang aming apo sa tuhod. Siya ngayon ang nagbibigay kasiyahan sa aming pamilya. Sa malaking pasasalamat ko ay patuloy pa rin akong nakikiisa sa debosyong 2000 Hail Mary. Marami pa rin akong kahilingan sa ating Mahal na Birheng Maria, subalit mas agad ang kasagutan sa aking mga prayer requests kung ito ay para sa kapakanan ng iba.
 
Mayroon pang dalawang pagkakataon sa buhay ko na naramdaman ko ang pag-aalaga at pagpapatnubay Niya sa akin. Ito ay nang maiadya Niya ako sa pagiging biktima ng budul-budol, at minsan naman sa mandurukot habang sakay ako ng jeep at galling sa misa at nobena ng Mahal na Birhen.
 
Kaya sa pakikipagdasal sa debosyong ito, malaking bagay na maipaabot ko sa ating Mahal na Birheng Maria ang aking buong kababaang loob sa pagbibigkas ng paulit-ulit na 2000 Hail Mary’s. Alam ko na ito ay parang awit sa kanyang pandinig, lalo na kung buong puso naman na sinasambit natin, kasabay ng pagsa-alaala ng mga misteryo ng Banal na Rosaryo.
 
Sa ganitong pagkakataon na may debosyong 2000 Hail Mary’s, nagkakaroon tayo ng panahong matugunan ang mga espiritwal na pangangailangan natin.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.