February 6, 2017 – 20 Big Rosaries for Mary & Jesus Celebrates 18th Anniversary

 16425767_293690544379159_7550293971711244234_n
The 18th Anniversary of our 20 Big Rosaries for Mary & Jesus Devotion was very successful. Such a joyous celebration! Most devotees came in red. Almost everyone brought food to be shared by all.
 
Caring, concern, and cooperation were expressed by each devotee. Souvenir stampitas were also distributed to everyone.
 
Thank you Mama Mary for all the answered petitions you interceded for us to your beloved son, Jesus. A deeper faith and love for you is in the heart of everyone.
 
By: Lou Caudal
 
***
 
A Devotee’s Prayer
 
Dear Mama Mary,
 
Ngayon po ay ika-18th Anniversary naming mga nanalig sa iyo. Sana tumagal pa ang aming paghingi sa iyo ng tulong upang aming madama ang wagas mong pagmamahal sa amin.
 
Isinusuko ko ang aking sarili, Mama Mary. Ang buo kong pagkatao, ang lahat sa akin, naging ikaw ang pangalawa kay Hesus.
 
Sana makita ko ang aking sarili na ginagabayan papunta sa langit. Makapiling ka nawa po namin kasama ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
 
Lulu Sebollina

Leave a Reply

Your email address will not be published.