September 03, 2017 – Sunday Youth Mass sa SJBP

Ang Sunday Youth Mass ay ginanap noong ika-3 ng Setyembre 2017 sa ganap na 6:00 ng gabi. Ang misa ay pinamunuan ng ating Kura Paroko at Priest-in-Charge for the Youth na si Rev. Msgr. Nestor C. Cerbo.

Nagsimula ang Banal na misa sa pambungad na awit na pinangunahan ng koro ng BEC Youth Pasadena at BEC Balong Bato. Sa homiliya ni Msgr. Nestor para sa ika-22 Linggo ng karaniwang panahon ay kanyang nabanggit na “Talagang mahirap ang mga inaasahan sa atin bilang mga alagad ni Kristo. Pero kahit mahirap dapat nating gawin kung nais natin maging tunay na mga Kristiyano.”Dagdag pa niya,  “At sa pagbabalik ng Panginoong Hesus sa huling araw, ay gagantihin niya ang bawat isa sa atin ayon sa ating mga mahirap na ginawa. Sa hirap ay may inaasahang gantimpala.” 
 
Bago matapos ang misa ay nagkaroon ng espesyal na pagbabasbas para sa lahat ng mga dumalo ng Banal na misa. Ang espesyal na pagbabasbas ay ginawang posible sa pamamgitan ng imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ng Quiapo Church.

Leave a Reply

Your email address will not be published.