September 04, 2017 – BEC Progreso Meeting

b

Ang BEC Progreso ay binubuo ng 20 active members na halos magkakapitbahay, at ito’y napapaloob sa iisang cell (Monday group). Sinubukan ko po itong gawing 2 cell groups pero di maganda ang naging resulta kung kaya kami’y nagkaisa na mamalagi sa iisang grupo.

Every Monday 3pm ang schedule ng BEC dito sa Progreso. Bago kami magsimula ng BEC meeting, inililista namin ang attendance ng mga miyembro. Palipat-lipat po kami ng bahay na pinagmimitingan. Minsan ay ginaganap namin ito sa bahay ng mga dati naming kasapi na di nakakadalo dahil sa kanilang karamdaman. Kung kaya isinasagawa na rin namin ang pagpapray-over sa kanila. Sa actual meeting namin ay tinatagubilinan ko ang mga members namin na kung may nagsasalita ay iwasan nila ang magbulungan o sumabay sa nagsasalita at iwasan ang makasira ng mood sa nagsasalita, lalung-lalo na habang binabasa ang Salita ng Diyos. Sa sharing naman. Kung maaari ay inuobliga ko sila na magparticipate nang sa gayon maihayag nila ang kanilang mga nasa saloobin at matutong magpaliwanag ng mga salitang matalinghaga. Layunin nito ang patuloy na pag-aaral ng mga Salita ng Diyos. Maganda ang naging kaganapan nito na ang mga dating mahiyain ay nakakapagsalita na at nakikiisa na sa sharing, at naghahayag ng kanilang karanasan sa buhay noon at ngayon, lalung-lalo na kung ukol sa Salita ng Diyos.

Ganito ang daloy ng aming lingguhang BEC meeting: Adoration Prayer & Song > Contrition Prayer & Song  > Alleluia > Gospel Reading & Reflection > Bible-sharing > Supplication Prayer > Our Father > Hail Mary > Glory Be. Matapos ay pinagsasaluhan ng lahat ang simpleng merienda kung may naihahahanda.

 

Ni: BSL Hermes Cachola

Leave a Reply

Your email address will not be published.