January 22, 2018 – BEC Ermitaño Children’s Catechesis

 

 

MNCC10013
First time na sa Brgy. Hall ng Ermitaño ginanap ang children’s catechesis. Nasa 9 na bata ang dumalo, at tumulong din ang 2 youth na sina Karen at Ishia. Si Ate Mildred ay napakasipag mag-follow-up ng mga bata upang dumalo. At ang aming BSL, Elvie Almazar, Kapitan Mojica, Secretary Willy ay puno ng suporta para maisagawa ito. Libre rin ang snack at sakay patungo sa simbahan para sa children’s mass. Hinatid pa ang mga bata ni Kapitan Mojica. Salamat po!
MNCC10013.
MNCC100130002
Tinalakay namin ang kahalagahan ng Banal na Eukaristiya, na ito ay pasasalamat sa Diyos Ama kaya tayo nagsisimba para sa mga biyaya na tinatanggap araw-araw. Tinuro rin ang pagdalo ng buong puso, may kamalayan, aktibo sa pakikiisa sa mga kilos, prayer position (umupo, tumayo at lumuhod ng maayos), salita at gawa. Higit sa lahat masunod ang ika-3 utos ng Diyos “Ipangilin mo ang araw ng pamamahinga at ang mga pistang pangilin.” Ito ay ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos at pagiging malaya sa pagsunod sa utos Niya at Kanyang kalooban. Nag-review rin ang mga bata tungkol sa bibliya.
Ni: Ayette Cereno

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.