FEBRUARY 11, 2018 – CHILDREN’S CATECHESIS SA BEC ERMITAÑO

Ginanap ang Children’s Catechesis sa bahay ni Tita Elvie (BSL) noong February 11, 2018, 1:00-3:00 PM dahil may meeting sa Barangay Hall.
Tungkol sa pagpapagaling ni Jesus ang Ebanghelyo, kung saan may isang taong may sakit na ketong ang lumapit sa Kanya. Ang sakit na ketong ay malala, at dahil doon, nanikluhod at nagmakaaawa siya kay Jesus at nahabag si Jesus, at siya ay pinagaling. Noong panahon ni Jesus ang may sakit na ganito ay itinuturing na marumi at makasalan, nilalayuan ng lahat at di maaaring pumasok sa templo.Suballit hinayaan ni Jesus na lumapit sa Kanya ang ketongin dahil nakita Niya na sinsero, nagsisisi ,at nais nitong gumaling. Kaya tayo rin sa ngayon ay nagkakasakit, at di lang katawan kundi pati ang ating kaluluwa, ang pagiging makasalanan. Nais ni Jessus na lumapit tayo sa Kanya at humingi ng tulong, na pagalingin din Niya tayo sa pamamagitan ng pag-amin sa ating kasalanan, pagsisisi, pananalangin, at pagtulong sa kapwa.
Magkumpisal tayo lalo na kayong mga bata na nag-first communion na, at yung di pa ay mag-sorry at humingi ng patawad galing sa Diyos, at itakwil ang masamang gawain. Ipagdasal natin ang iba na nangangailangan ng tulong. Pista rin ngayon ng Our Lady of Lourdes. Maraming himala at tinulungan si Mama Mary na gumaling sa sakit. Lumapit din tayo sa kanya.
Pagkatapos ng katekesis, namigay si Tita Elvie ng Holy Rosary, picture ni Jesus, at larawan ng batang Santo Ivan. Salamat po!
Ni: Ayette Cereno, Katekista

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.