FEBRUARY 16, 2018 – STATIONS OF THE CROSS SA BEC SALAPAN

1 (12) 2 (10) 3 (10) 4 (11)
Noong February 16, Friday, ay ginanap sa BEC Salapan ang unang Station of the Cross. Ito ay sinimulan sa Our Lady of Assumption Chapel ng 4:30 pm. Inikot ang F. Roman, Morales at A. Luna streets. Ang mga sumama sa Station of the Cross ay mga miyembro ng BEC Asiñas, BEC Armela Cell 1 & 2 and BEC Core. Nagpapasalamat po kami sa mga sponsoring streets ng araw na iyon.
Ni: Melissa Cruz

Leave a Reply

Your email address will not be published.