February 22, 24 & 25, 2018– BEC Salapan Cell Groups’ Bible Sharing

4 (12) 3 (12) 2 (12) 1 (14)

Noong February 22, ika-7:00 ng gabi ay nagkaroon ng Bible Sharing sa BEC Armela 1 & 2. Nagkaroon din ng pagtitipon sa Asinas noong February 24, 4:00 PM para talakayin ang Sunday Gospel. Ito ay tungkol sa Transfiguration ni Hesus, na mula sa langit ay may tinig na nagsabing, “Ito ay minamahal kong Anak. Pakinggan ninyo Siya.” Nagbahagi ang bawat isa ng kanilang naramdaman sa narinig na Gospel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.