MARCH 04, 2018 – CHILDREN’S CATECHESIS SA BEC ERMITAÑO

28951942_10156138711818674_4244863603389235200_o

Sinimulan namin ang katekesis sa pag-awit ng “Jesus, My Friend.” Sa pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan 2:13-17, pinaalala muli na ang Panahon ng Kuwaresma ay 40 araw na paghahanda sa Muling Pagkabuhay ni Jesus (Ang Pinakadakilang Pagdiriwang ng Simbahan).

Ang Cleaning of the Temple. Ang pagkagalit ay may magandang dulot o positibong pananaw o pagtingin. “Banal na pagkagalit ni Hesus.” Ang paggalang at malasakit sa Templo – bahay ng Panginoon para din matupad, magawa o masunod ang kalooban ng Diyos. Tinanong ang mga bata, paano ba itong paglilinis ng temple? Ipinaliwanag na kailangang igalang ang Diyos, at ang nais niya na ang ating mga damdamin, at loob ng ating puso ay linisin. Tinutulungan tayo, ngayong kuwaresma na magpanibagong buhay, magsisi sa ating mga kasalanan, at alamin ang ating mga ginagawa. Si Jesus ay namatay sa krus dahil sa pagmamahal sa atin. Mabuti man o masama, hindi nagbabago ang pagmamahal Niya sa atin. Sinasamba natin Siya at ang Kanyang karunungan at kapangyarihan Niya ay ginamit para sa ating kaligtasan.

Inaanyayahan tayo na magsimba at magsamba sa Kanya nang may malinis na puso at buong paggalang sa Kanyang tahanan. Natutuwa ang Panginoon dahil nagkakaroon na ng tamang pakikiisa, at pagkilos ng may paggalang ang mga kabataan sa loob ng simbahan at sa pagdalo ng Banal na Eukaristiya.

Ni: Ayette Cereno, Katekista

Leave a Reply

Your email address will not be published.