MARCH 11, 2018 – KIDCAT SA BEC RIVERA

29026283_10156144716383674_6457719963433434887_n
29067027_10156144716083674_7836866348656272065_n
Ang KidCat (Kids’ Catechesis) sa BEC Rivera ay ginaganap tuwing alas-2:00 ng hapon sa Maneja’s Residence, sa pangunguna ng assigned catechist sa kanilang BEC na si Sis. Oding Sabordino. Bagamat malalim ang paksa sa linggong iyon ukol sa pagtalikod sa kasalanan upang makamtan ang liwanag na mula kay Kristo, sinikap ni Ate Oding na ipaliwanag ito sa pamamaraang maiintindihan ng mga bata. Sa huli, naunawaan nila na kinakailangan nilang sikaping umiwas sa paggawa ng masama sa kanilang kapwa, nang sa gayon ay makapiling nila sa Hesus magpkailanman,
Pagkatapos ng katekesis at kaunting merienda, sama-sama na silang nagtungo sa parokya para sa Sunday Children’s Mass.

Leave a Reply

Your email address will not be published.