March 25, 2018 – Palm Sunday Mass sa BEC Salapan

8 (3)
9 (1)
Noong Linggo, March 25, ay dalawang misa ang ginanap sa BEC Salapan para sa Linggo ng Palaspas at Pagpapakasakit ng Panginoon. Ang unang misa ay ginanap ng alas siyete ng umaga na pinangunahan ni Fr. Mark Marbella. Ang pangalawang misa naman ay alas sais ng gabi na pinangunahan ni Fr. Francis Salcedo. Ang palaspas ay nagsisimbulo ng papuri ng mga tao kay Hesus bilang Hari ngunit kalaunan ay ipagkakanulo siya ng mga taong ito, na magiging dahilan ng kanyang pagkapako at pagkamatay  sa krus.
Ni: Melissa Cruz

Leave a Reply

Your email address will not be published.