April 01, 2018- Easter Sunday Mass sa BEC Salapan

Noong April 1, 2018, Easter Sunday ay nagkaroon ng misa sa Our Lady of Assumption Chapel sa BEC Salapan. Si Msgr. Nestor Cerbo ang nanguna sa 7AM mass. Ang araw na ito ay mahalaga sapagkat si Hesus ay muling nabuhay katulad ng ipinangako Niya kaya dapat tayong magalak at magdiwang. Pagkatapos ng misa ay nagkaroon ng Easter Egg Hunting. Ang mga easter eggs ay itinago sa ilalim ng mga upuan at ang mga masu-suwerteng parishioners ay nag-uwi ng giveaway na cookies o mug. Ang BEC Core group ang nagplano ng activity na ito para sa Salapan mass goers. Mula sa amin sa BEC Salapan, Happy Easter!
Ni: Melissa Cruz

Leave a Reply

Your email address will not be published.