JUNE 18, 2018 – IKA-4 NA ARAW NG MISA NOBENARYO

Naging napakamakabuluhan ng ikaapat na misa nobenaryo noong Hunyo 18, 2018 sapagkat sa unang pagkakataon ay nagmisa sa ating parokya si Fr. Allan Jay Gavino,Sch.P, isang paring tubong San Juan na na-ordenahan taong 2015.

Masiglang ibinahagi ni Fr. Allan Jay ang kanyang mga naging mapait at matamis na karanasan na humubog sa kanya bilang tao at bilang pari.

Kwento ni Fr. Allan Jay, maslimuot man ang kanyang mga naging karanasan noong siya’y bata pa, ipinagpapasalamat niya ang mga iyon sa Panginoon dahil ang mga karanasang iyon ang naghatid sa kanya upang matagpuan si Kristo at matagpuan din ang kanyang bokasyon.

Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbabahagi, bingyang diin niya na ang lahat ng mga mga paghihirap at pasakit na nararanasan natin sa buhay ay ituturo tayong lagi sa Panginoon, tulad ni San Juan Bautista.

Sa mga karanasang ito, dapat nating hayaan ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating buhay at magtiwala na di Niya tayo pababyaaan sa kabila ng paghihirap na ating dinaranas. Dagdag pa niya, kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, malulula tayo sa biyaya. Patunay dito ang kanyang natatanging engkwentro sa mismong Santo Papa noong siya’y na-assign sa Roma.

Ginamit din ni Fr. Allan Jay ang pagkakataon para parangalan at pasalamatan ang ilang mga tao sa parokya na nagsilbing inspirasyon sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang bokasyon sa pagkapari. Sa kasalukuyan, si Fr. Allan Jay ay naka-assign bilang attached priest sa Holy Family Parish sa Novaliches, Quezon City.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.