JUNE 20, 2018 – IKA-6 NA ARAW NG MISA NOBENARYO

Masayang ipinagdiwang ang ikaanim na araw ng misa nobenaryo noong Hunyo 20, 2018 sa pangunguna ni Fr. Mike Kalaw na dati nating Parochial Vicar.

Sa pagbabahagi ni Fr. Milke, iwasang magpakitang-tao sapagkat hindi mo makikita ang Diyos. Kung gagawa tayo ng mabuti, gawin natin ito ng tapat at may kababaang-loob, at hindi upang magpakitang-tao lamang. Sa halip na materyal at makamundong bagay ang ating pinapahalagahan, dapat nating tularan ang ating patron na si San Juan Bautista na ang tunay na pinahalagahan ay ang kaharian ng Diyos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.