JUNE 23, 2018 – IKA-35 ANIBERSARYO NG EXPANDED CHURCH DEDICATION NG SJBP

Payak ngunit naging makabuluhan ang pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng Expanded Church Dedication ng ating parokya noong misa ng Hunyo 23, 2018, alas-7:00 ng umaga sa pangunguna ng ating kura paroko, Msgr. Nestor Cerbo. 

 

Sa pasimula ng misa, binedisyunan ang labindalawang kandila na ilalagay sa labindalawang haligi ng simbahan. Ang mga kandila at haligi ay kumakatawan sa labindalawang apostol ni Kristo, na kanyang pinagkatiwalang magpapatuloy ng kanyang misyon.

 

Sa kanyang homiliya, pinaalalahanan ni Msgr.Nestor ang mga nagsimba sa aral na hindi mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Masaya siya dahil ang mga parokyano ng San Juan Bautista ay pinatunayan na mas magalaga sa kanila ang Diyos kaysa kayamananan sa pag-aalay ng kanilang kayamanan upang maitayo ang mas malaking bahay dalanginan na siyang nagagamit natin ngayon. Dahil dito, mas maraming San Juaneño ang nabibigyan ng pagkakataaong makadalo sa mga misa.

 

Patuloy nawa nating patatagin ang simbahang itinayo ni Kristo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.