JUNE 23, 2018 – IKAHULING ARAW NG MISA NOBENARYO

Ang ika-9 at huling araw ng misa nobenaryo ay ginanap noong Hunyo 23, 2018 sa pangunguna ni Fr. Godwin Tatlonghari, isang formator ng mga seminarista sa San Carlos Seminary.

 

Paalala ni Fr. Godwin, lahat tayo ay propeta tulad ni San Juan Bautista. Siya ay naging dakila at epektibo na propeta at lider dahil sa tatlong matingkad niyang katangian (3 C’s).

 

CLARITY – Malinaw sa kanya kung sino siya at kung ano ang kanyang misyon. Dahil sa malinaw ito sa kanya, matibay ang kanyang paninidigan sa kanyang mga ipinaglalaban.

 

COURAGE – Matapang si San Juan Bautista at walang kinatatakutan dahil wala siyang ibang hangarin kundi tupdin ang kalooban ng Diyos.

 

COMMITMENT – Ang katapatan ni San Juan Bautista sa paglilingkod sa Panginoon ay kanyang pinatunayan humantong man ito sa kanyang kamatayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.