JUNE 24, 2018 – PAGNINILAY SA DAKILANG KAPISTAHAN NI SAN JUAN BAUTISTA

PAGNINILAY SA

DAKILANG KAPISTAHAN NI

SAN JUAN BAUTISTA

(Isaias 49:1-6; Gawa 13:22-26;

Lucas 1:57-66.80)

Ni: Msgr. Nestor Cerbo

 

Ang kapistahan ng mga santo ay kadalasan sa araw ng kanilang kamatayan at hindi sa araw ng kanilang kapanganakan. Ang kapistahan ng mga santo ay kadalasan sa araw ng kanilang kamatayan dahil sila ay namatay na santo.

 

Dahil sila ay namatay na santo ang kanilang kamatayan ay simula ng kanilang pamumuhay sa buhay na walang hanggan.

Ngayon kung ang kapistahan ng mga santo ay kadalasan sa araw ng kanilang kamatayan at hindi sa araw ng kanilang kapanganakan, bakit ipinagdiriwang natin ngayon ang kapanganakan ni Juan Bautista.

 

Dahil nung ipinanganak siya, banal na siya, santo na siya, mabuti na siya. Bakit? Dahil sabi sa Ebanghelyo ni San Lukas sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, si Juan Bautista ay napuspos na ng Espiritu Santo. Kapag puspos tayo ng Espiritu Santo, banal tayo, santo tayo, mabuti tayo. Kaya noong si Juan Bautista ay ipinanganak, banal na siya, santo na siya, mabuti na siya. Kaya dapat lamang ipagdiwang ang kanyang kapanganakan.

 

Juan Bautista ay banal, santo, mabuti noong siya ay ipinanganak, nang siya ay nabuhay at noong siya ay namatay at namatay siyang martir. Kaya ipinagdiriwang din natin ang kanyang pagkamatay bilang martir tuwing August 29.

 

Kaya tayong mga taga-San Juan at lalung-lalo na ang mga parishioners ng St. John the Baptist Parish, San Juan City ay dapat tularan si San Juan Bautista.

 

Kung hindi man tayo ipinanganak na banal, santo, mabuti sana mamuhay tayo at mamamatay tayo na banal, santo, mabuti.

 

Alam ko na marami sa inyo ang nagsusumikap na mamumuhay at nag-aasam-asam na mamatay ng banal, santo, mabuti. Pero sana hindi lang marami dapat lahat tayo.

 

Dahil kahit isa o dalawa lang ang hindi nagsusumikap na maging banal, santo, mabuti, nadadamay ang marami.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.