JUNE 19, 2018 – IKA-5 ARAW NG MISA NOBENARYO

Ang ikalimang araw ng misa nobenaryo noong Hunyo 19, 2018 ay pinangunahan muli ng isang paring tubong San Juan na si Fr. Jhoen Buenaventura. Sa kanyang homiliya, ibinahagi ni Fr. Jhoen na may tatlong karaniwang katangian sa bawat nilikha ng Diyos. Ang mga ito’y TOTOO, MABUTI, at MAGANDA. Sa makatuwid, ang bawat tao na siyang nilikha ng Ama ay may katangiang TOTOO, MABUTI, at MAGANDA na dapat nating alalahanin palagi. Kaya kung sinasabi sa ebanhelyo na “Ibigin ang iyong kaaway,” totoo mang mahirap itong gawin, ito nama’y possible pa ring mangyari sa pamamagitan ng tulong at awa ng Diyos.