September 06, 2017 – AP Pilgrimage to Our Lady of the Assumption

21271298_393468441068035_7615363066202620485_n
As a post-celebration of the Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, the Apostles of Prayer (APs) went on a pilgrimage to the Iglesia de Nuestra Seῆora de la Asuncion in Maragondon, Cavite on September 6, 2017. Headed by their President, Sis Weng Serrano, the APs made their first stop at the Municipal Hall of Maragondon to pick up their tour guide. When they reached the Church, the members prayed then took multiple selfie and grupie photos inside and outside the Church. Their next...
More

September 03, 2017 – Pagpupulong ng mga Apostolado sa Setyembre 2017

Ang Apostolado ng Panalangin (AP) ay nag-miting noong Setyembre 3, 2017. Si Sister Weng Serrano, ang Pangulo ng AP, ang namuno sa miting. Sinimulan ang pulong sa pagbabasa ng Panimulang Panalangin at Pag-aalay sa Araw-Araw para sa sumusunod na intensiyon ng Papa. Intensiyon ng Papa: Mga Parokya Upang maging daluyan ang ating mga parokya ng pananampalataya at pagkakawanggawa na pinakikilos ng diwang misyonero. Komentaryong Pastoral: Ang kaisipan ni Pope Francis tungkol sa buhay parokya ay ma...
More

September 01, 2017 – First Friday Mass sa San Juan City Jail

21291014_10203410500341114_1180519149_n
Sa Matthew 25, sinabi ni Hesus na sa Huling Paghuhukom, isa sa pamantayan para magmana ng Kaharian ay ang pagbisita sa mga bilanggo. Kung kaya, ito ay isang gawaing Kristiyano. Ang Apostolado ng Panalangin ng San Juan Bautista ay naghahatid ng First Friday Mass sa San Juan City Jail tuwing Enero, Mayo, at Setyembre ng bawat taon. Nitong Setyembre 1 ay nagdiwang ng Banal na Misa sa bilangguan si Fr. Raul Cuyag. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa sampung dalaga na sumalubong sa lalaking ikakasal, ...
More

August 06, 2017 – Pagpupulong ng mga Apostolado sa Agosto 2017

20604409_381279572286922_1962527567162613543_n
Nag-meeting ang Apostolado ng Panalangin (AP) noong Agosto 6, 2017. Namuno sa meeting si Sister Weng Serrano, ang Pangulo ng AP. Sinimulan niya ang pulong sa pagbabasa ng Panimulang Panalangin at Pag-aalay sa Araw-Araw para sa sumusunod na intensiyon ng Papa. INTENSIYON NG PAPA: Para sa Mga Alagad ng Sining, upang matuklasan ng bawat tao ang kagandahan ng Sangnilikha sa angking katalinuhan ng mga alagad ng sining. KOMENTARYONG PASTORAL: Sinabi ni Pope Francis na ang sining ay maaring mag...
More

July 02, 2017 – Pagpupulong ng mga Apostolado sa Hulyo 2017

  Ang Apostolado ng Panalangin (AP) ay nag-meeting noong Hulyo 2, 2017. Si Sister Weng Serrano, ang Pangulo ng AP, ang namuno sa meeting. Ang pulong ay sinimulan sa pagbabasa ng Panimulang Panalangin at Pag-aalay sa Araw-Araw para sa sumusunod na intensiyon ng Papa. INTENSIYON NG PAPA: Mga Kristiyanong Tumalikod. Upang muling matagpuan ng ating mga kapatid na tumalikod sa pananampalataya ang mahabaging presensya ng Panginoon at ang kagandahan ng buhay Kristiyano sa pamamagitan ng a...
More

June 04, 2017 – Pagpupulong ng mga Apostolado sa Hunyo 2017

Ang meeting para sa Hunyo ng Apostolado ng Panalangin (AP) ay ginanap noong Hunyo 4, 2017. Si Sister Weng Serrano, ang Pangulo ng AP, ang namuno sa meeting. Nagsimula ang meeting sa pagbabasa ng Panimulang Panalangin at Pag-aalay sa Araw-Araw para sa intensiyon ni Papa Francisco. Intensiyon ng Papa: Mga Pinuno ng Bansa. Upang magpunyagi ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsugpo sa kalakalan sa armas na bumibiktima ng maraming inosenteng tao. Komentaryong Pastoral: Idiniin ni Papa Francis na ba...
More

May 07, 2017 – Pagpupulong ng mga Apostolado sa Mayo 2017

Ang meeting ang Apostolado ng Panalangin (AP) ay ginanap noong Mayo 7, 2017. Namuno sa meeting si Sister Weng Serrano, ang Pangulo ng AP. Pagbabasa ng Panimulang Panalangin at Pag-aalay sa Araw-Araw para sa intensiyon ni Papa Francisco ang unang ginawa ng mga miyembro. INTENSIYON NG PAPA: Mga Kristiayno sa Africa. Upang sa pagtulad ng mga Kristiyano sa Africa sa pagiging mahabagin ni Hesus ay makapagpatotoo sila sa pagkakasundo, katarungan, at kapayapaan. KOMENTARYONG PASTORAL Nanalangin si Pope...
More

May 05, 2017 – First Friday na Misa sa San Juan City Jail

18425701_10202951108856614_1292427423_n
  Isa sa Kawanggawang Pangkatawan (Corporal Works of Mercy) ang pagdalaw sa mga nasa bilangguan. Ang pagdalaw ng Apostolado ng Panalangin ng San Juan Bautista sa mga bilanggo ng San Juan City Jail ay ginaganap sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila ng First Friday Mass tuwing Enero, Mayo, at Setyembre ng bawat taon. Nitong Mayo 5 ay nagdiwang ng Banal na Misa sa bilangguan si Fr. Ariel Aquino na tubong San Juan din. Tamang tama na ang Gospel ay tungkol sa Eukaristiya, ang pagbibigay sa atin ni He...
More

April 09, 2017 – Pagpupulong ng mga Apostolado para sa Buwan ng Abril

Nagpulong ang Apostolado ng Panalangin (AP) noong April 9, 2017. Namuno sa pagpupulong si Sister Weng Serrano, ang Pangulo ng AP.  Sinimulan niya ang pulong sa pagbabasa ng Panimulang Panalangin at Pag-aalay sa Araw-Araw para sa sumusunod na intensiyon ng Santo Papa. INTENSIYON NG SANTO PAPA: Mga Kabataan. Upang buong pusong tumugon ang mga kabataan sa pag-aalay ng kanilang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapari o banal na pamumuhay. KOMENTARYONG PASTORAL Sinabi ni Pope Francis na ...
More

March 05, 2017 – Pagpupulong ng mga Apostolado sa Marso 2017

Ang Apostolado ng Panalangin (AP) ay nag-meeting noong Marso 5, 2017. Si Sister Weng Serrano, Pangulo ng AP, ang namuno sa meeting.  Sinimulan niya ang pulong sa pagbabasa ng Panimulang Panalangin at Pag-aalay sa Araw-Araw para sa sumusunod na intensiyon ng Papa.   Intensiyon ng Papa: SUPORTA SA MGA INUUSIG NA KRISTIYANO. Upang masuportahan ng buong simbahan ang mga inuusig na Kristiyano sa pamamagitan ng panalangin at tulong materyal.   Komentaryong Pastoral   Bumisita si Pope Francis sa...
More