January 14, 2017 – Dalaw Balik Loob at Dalaw Hilum sa BEC Corazon De Jesus

Sa pangunguna ng ating butihing pari na si Padre Raul Cuyag at mga Legionaries ay ginanap ang Dalaw Hilum sa BEC Corazon De Jesus.   Blessing po ang pagdalaw ni Padre Raul na nag-gawad ng sakramento ng pagkukumpisal at pagpapahid ng langis para sa mga maysakit.   Labis pong nagpapasalamat ang anim na kataong nabiyayaan ng grasyang ito. Salamat po sa patuloy na pagpapadama ng awa sa mga taong uhaw at sabik sa Salita ng Diyos, na Siyang nagbibigay lakas at kagalingan.   Ni: Caridad R. Buquir...
More

July 31, 2016 – Legion of Mary Awareness Month

July is the Legion awareness month of lay people founded by Frank Duff of Ireland. It is a movement to strengthen the members faith (personal sanctification) and to serve God through our neighbors, by their apostolate work in the parish or community, that includes visitation of the sick, reminding the people to receive their sacraments (parish census) also participating in the parish church activities. As our concluding prayers says, we the Legionary, prays "a courageous faith which will insp...
More