January 14, 2017 – Dalaw Balik Loob at Dalaw Hilum sa BEC Corazon De Jesus

Sa pangunguna ng ating butihing pari na si Padre Raul Cuyag at mga Legionaries ay ginanap ang Dalaw Hilum sa BEC Corazon De Jesus.   Blessing po ang pagdalaw ni Padre Raul na nag-gawad ng sakramento ng pagkukumpisal at pagpapahid ng langis para sa mga maysakit.   Labis pong nagpapasalamat ang anim na kataong nabiyayaan ng grasyang ito. Salamat po sa patuloy na pagpapadama ng awa sa mga taong uhaw at sabik sa Salita ng Diyos, na Siyang nagbibigay lakas at kagalingan.   Ni: Caridad R. Buquir...
More

July 31, 2016 – Legion of Mary Awareness Month

July is the Legion awareness month of lay people founded by Frank Duff of Ireland. It is a movement to strengthen the members faith (personal sanctification) and to serve God through our neighbors, by their apostolate work in the parish or community, that includes visitation of the sick, reminding the people to receive their sacraments (parish census) also participating in the parish church activities. As our concluding prayers says, we the Legionary, prays "a courageous faith which will insp...
More

January 24, 2016 – Legion Room re-blessed

IMG_3496
(News? Pls click News Menu Above) The Legion Room, which is already reduced due to sharing the half portion of it to the Catechists and underwent a make-over, was re-blessed on Sunday, January 24, 2016 by Msgr. Nestor C. Cerbo after celebrating the 9:30 A.M. Mass. It was done after the blessing of the Catechetical Room. We would like to thank a million times the Legionaries of our parish for the generosity of sharing. The re-blessing was a fitting celebration in our parish to mark the start o...
More