PREX – Parish Renewal Experience

IMG_4233
Ganito ang format ng PREX.. Elemento ng Panayam: 1. Patron 2. Hangarin ng Panalangin (Prayer Intention) 3. Pagbabasa ng Banal na Kasulatan 4. Pagninilay sa Pagbasa / Life Testimony 5. Katanungan 6. Bahaginan sa maliit na grupo 7. Bahaginan sa malaking grupo 8. Kabuuan Eto ang mga Pamagat ng mga Panayam: Talk 1: The Road to Emmaus Patron Saint: St. Mary Magdalene Prayer Intentions: 1. An open mind 2. Penitential Spirit 3. Virtue of Hope Scripture: St. Luke 24: 13-35 Talk 2:...
More