September 17, 2017 – Pagninilay sa Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon – A

PAGNINILAY SA IKA-24 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Sirak 27:33-28:9; Roma 14:7-9; Mateo 18:21-35) ni Msgr Nestor C. Cerbo PAKSA: WALANG HANGGANG KAPATAWARAN SA MAPAGPATAWAD SA KAPWA                SUBALIT WALANG KAPATAWARAN SA HINDI MAPAGPATAWAD SA                KAPWA. Kalooban ng Diyos na tayo ay mapagpatawad sa ating kapwa. Kung tayo ay mapagpatawad sa ating kapwa, tayo rin ay patatawarin ng Diyos. Sabi sa Unang Pagbasa mula sa Aklat ni Sirak, “Patawarin mo ang kapwa sa kanyang...
More

September 10, 2017 – Reflection on the 23rd Sunday in Ordinary Time – A

REFLECTION ON THE 23RD SUNDAY IN ORDINARY TIME - A (Ezekiel 33:7-9; Romans 13:8-10; Matthew 18:15-20) By: Fr. Raul Cuyag The Gospel gives the process on how to deal with conflict and broken relations for reconciliation. RECONCILE WITH THE OFFENDER BY YOURSELF PRIVATELY. “If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him.” This step demands humility on the part of the one who is being offended. The action is to be done privately in order to defend the offender a...
More

September 03, 2017 – Pagninilay sa Ika-22 na Linggo sa Karaniwang Panahon – A

PAGNINILAY SA IKA-22 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Jeremias 20:7-9; Roma 12:1-2; Mateo 16:21-27) ni Msgr Nestor C. Cerbo PAKSA: ANG BUHAY KRISTIYANO AY MAHIRAP PERO MAY TIYAK NA GANTIMPALA Talagang mahirap ang ating buhay Kristiyano dahil sa Ebanghelyo pa lamang ngayong Linggo ay ating matunghayan ang maraming inaasahan sa atin. Una, dapat ang iniisip natin ay hindi sa tao kundi sa Diyos. Sa Ebanghelyo, ipinaalam ng Panginoong Hesus na siya ay magbata ng maraming hirap, ipapatay at m...
More

August 27, 2017 – Reflection on the 21st Sunday in Ordinary Time – A

REFLECTION ON THE 21st Sunday in Ordinary Time - A (Isaiah 22:19-23; Romans 11:33-36; Matthew 16:13-20) By: Fr. Raul Cuyag   “WHO DO YOU SAY I AM?” WHAT ARE THE REASONS WHY JESUS ASKED THIS QUESTION? This question is very important for all of us not just to Jesus’ disciples because He Himself claimed to be the only way for individuals to be redeemed when He said, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me” (Jn. 14:6). Jesus wanted to know ...
More

August 20, 2017 – Pagninilay sa Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon – A

PAGNINILAY SA IKA-20 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Isaias 56:1, 6-7; Roma 11:13-15, 29-32; Mateo 15:21-28) Ni Msgr Nestor C. Cerbo   PAKSA: NAIS NG DIYOS NA MALIGTAS ANG LAHAT NG TAO Mayroong kasabihan na “charity begins at home.” Pero mayroong tanong, “if charity begins at home, where does it end?” It ends at everyone. Kaya masasabi rin natin na “salvation begins with the Jews but salvation ends at everyone.” Ang kaligtasan ay nagsisimula sa mga Hudyo at nagtatapos sa laha...
More

August 13, 2017 – Reflection on the 19th Sunday in Ordinary Time – A

REFLECTION ON THE 19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - A (1 Kings 19:9.11-13; Romans 9:1-5; Matthew 14:22-33) By: Fr. Raul Cuyag THE MIRACLE OF JESUS WALKING ON THE WATER There are several significant points to recognize about this miracle: NEVER TRY TO SOLVE THE PROBLEMS OF YOUR LIFE WITH YOUR OWN POWER AND MEANS. God has His own way of controlling our terrible experiences. The disciples were totally exhausted, though they were only to travel a short distance, because they tried all ...
More

August 06, 2017 – Pagninilay sa Kapistahan ng Pagbabagong Anyo ng Panginoon – A

PAGNINILAY SA KAPISTAHAN NG PAGBABAGONG ANYO NG PANGINOON – A (Daniel 7:9-10; 2 San Pedro 1:16-19; Mateo 17:1-9) Ni Msgr Nestor C. Cerbo PAKSA: ANG KAHALAGAHAN NG PAGBABAGONG ANYO NG PANGINOON Marami ang kahalagahan ng Pagbabagong Anyo ng Panginoon subalit mayroong tatlo na nais nating bigyan pansin. Ang unang  kahalagahan ng Pagbabagong Anyo ng Panginoon ay ang pagtatama ng mali. Bago ang pag-akyat sa Bundok ng Pagbabagong Anyo, ipinahayag ni Apostol Pedro ang kanyang sagot sa tanong ng Pa...
More

July 30, 2017 – Reflection on the 17th Sunday in Ordinary Time – A

REFLECTION ON THE 17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME – A (1 Kings 3:5.7-12; Romans 8:28-30; Matthew 13: 44-52) By: Fr. Raul Cuyag   THE PARABLE OF THE HIDDEN TREASURE AND THE PEARL OF GREAT PRICE These two short parables are continuation of Jesus’ discussion of the “Kingdom of Heaven.” He expressed truths about the Kingdom of Heaven in three pairs of parables in Matthew 13: The Seed and The Sower (vv. 3-23) and The Weeds in the Field (vv. 24-30); The Mustard Seed (vv. 31-32) and The Leaven (v. 33...
More

July 23, 2017 – Pagninilay sa Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon – A

PAGNINILAY SA IKA-16 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Karunungan 12:13, 16-19; Roma 8:26-27; Mateo 13:24-30) Ni Msgr Nestor C. Cerbo PAKSA: ANG MABUTI LANG ANG GALING SA DIYOS NGUNIT ANG MASAMA, SA KAAWAY NG DIYOS SUBALIT PINAPAYAGAN NIYANG MAGSAMA ANG DALAWA PARA IPAKITA ANG KANYANG HABAG SA MGA MASASAMA AT ANG KANYANG HUSTISYA SA MGA MABUBUTI. Ang mabuti lang ang galing sa Diyos ngunit ang masama, sa kaaway ang Diyos. Ito ang ating natunghayan sa Ebanghelyo mula kay San Mateo. Sa Eba...
More

July 16, 2017 – Reflection on the 15th Sunday in Ordinary Time – A

REFLECTION ON THE 15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - A (Isaiah 55:10-11; Romans 8:18-23; Matthew 13: 1-23) By: Fr. Raul Cuyag THE PARABLE OF THE SOWER (Some of the points here are taken from the article of James Montgomery Boice) The Parable of the Sower concerns a sower who scatters seed, which falls on four different types of ground: THE HARD GROUND “by the way side” prevents the seed from sprouting at all, and the seed becomes nothing more than bird food. THE STONY GROUND provides enough ...
More