JUNE 24, 2018 – PAGNINILAY SA DAKILANG KAPISTAHAN NI SAN JUAN BAUTISTA

PAGNINILAY SA DAKILANG KAPISTAHAN NI SAN JUAN BAUTISTA (Isaias 49:1-6; Gawa 13:22-26; Lucas 1:57-66.80) Ni: Msgr. Nestor Cerbo   Ang kapistahan ng mga santo ay kadalasan sa araw ng kanilang kamatayan at hindi sa araw ng kanilang kapanganakan. Ang kapistahan ng mga santo ay kadalasan sa araw ng kanilang kamatayan dahil sila ay namatay na santo.   Dahil sila ay namatay na santo ang kanilang kamatayan ay simula ng kanilang pamumuhay sa buhay na walang hanggan. Nga...
More

JUNE 17, 2018 – PAGNINILAY SA IKA-11 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON –B

PAGNINILAY SA IKA-11 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON –B (Ezekiel 17:22-24; 2 Corinto 5:6-10; Marcos 4:26-34) Ni: Fr. Mark Marbella   Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapahiwatig sa atin tungkol sa paglago. Sa una ay nailahad sa atin ang isang magsasaka na naghahagis ng mga buto. Sa sitwasyon pa lamang na ito, hindi niya alam kung ano ang mangyayari o kahit ano yung nangyayari pagkatapos na maitanim ang buto. Pero kahit na walang katiyakan, matalim pa rin ang karit pagdating sa ani. Ang kilos...
More

JUNE 03, 2018 – REFLECTION ON THE SOLEMNITY OF CORPUS CHRISTI – B

REFLECTION ON THE SOLEMNITY OF CORPUS CHRISTI - B Exodus 24:3-8; Hebrew 9:11-15; Mark 14: 12-16, 22-26 By: Fr. Mark Marbella   “The Sacrifice has Changed but Not the Need to Sacrifice”   All the readings tell us about the need to sacrifice. Moses did this in the 1st reading, by the blood of young bulls. It was the time when the Israelites arrived at the foot of Mt. Sinai, before Moses went up and before the episode of the golden calf. Indeed, there is a need to sacrifice, for p...
More

MAY 27, 2018 – DAKILANG KAPISTAHAN NG BANAL NA SANTATLO – B

DAKILANG KAPISTAHAN NG BANAL NA SANTATLO – B (Deuteronomio 4:32-34; Roma 8:14-17; Mateo 28:16-20) ni Msgr. Nestor C. Cerbo   PAKSA: KALOOBAN NG DIYOS, ANG BANAL NA SANTATLO, NA MAPASAKANYA                TAYO BILANG KANYANG MGA ALAGAD AT MGA ANAK NA SUMUSUNOD                SA LAHAT NG IPINAG-UTOS NIYA. Mahalaga na nalalaman natin ang kalooban ng mga taong nais nating maging bahagi ng ating buhay para maging maganda ang ating samahan. Kaya lalong mas mahalaga na nala...
More

MAY 20, 2018 – REFLECTION ON PENTECOST SUNDAY – B

REFLECTION ON PENTECOST SUNDAY - B (Acts 2:1-11; 1 Corinthians 12: 3-7.12-13; John 20: 19-23) By: Fr. Raul Cuyag   “Come Holy Spirit and fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love.”   The roles of the Holy Spirit in the life of every man and of the Church:   THE HOLY SPIRIT IS THE LIFE-GIVER. It is the Holy Spirit that empowers anything to be alive. It is the breath, power, and the life of God. We are not only created in the image and li...
More

MAY 13, 2018 – REFLECTION ON THE SOLEMNITY OF THE ASCENSION OF THE LORD – B

REFLECTION ON THE SOLEMNITY OF THE ASCENSION OF THE LORD – B (Acts 1:1-11; Ephesians 1:17-23; Mark 16:15-20) By: Fr. Mark Marbella   Jesus went up to heaven, but he did not simply dissolve into thin air. Some of us may say that Jesus removed Himself from us and left us on our own, but this is exactly false. We can only see the physical separation from our point of view because of time, yet there is spiritual union. Jesus left this world one day, so that He could be available to people throughout...
More

May 06, 2018 – Reflection on the 6th Sunday of Easter – B

REFLECTION ON THE 6TH SUNDAY OF EASTER - B (Acts 10:25- 26.34-35.44-48; 1 John 4:7-10; John 15:9-17) By: Fr. Raul Cuyag   There are three important things that we need to understand well and must be lived out so that our  Christian life will become fruitful and meaningful.   GOD THE FATHER AND JESUS LOVE US. “I love you just as the Father loves me, remain in my love (Jn 15:9).” This reality is enough for us to give an assurance that in our pains, problems, and sufferings God does not leav...
More

April 29, 2018 – Ika-5 Linggo ng Muling Pagkabuhay – B

IKA-5 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY – B (Gawa 9:26-31; 1 Juan 3:18-24; Juan 15:1-8) ni Msgr. Nestor C. Cerbo     PAKSA: ANG NANANATILI SA PANGINOON AY NAMUMUNGA NANG               SAGANANG KABUTIHAN.   Ang ating pananatili sa Panginoon ay inihahambing sa pananatili ng sanga sa puno ng ubas. Sa Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, “Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.” “Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo.” Kailangan ang ating pananatili sa Panginoon ...
More

April 22, 2018 – REFLECTION ON THE 4TH SUNDAY OF EASTER – B

REFLECTION ON THE 4TH SUNDAY OF EASTER - B (Acts 4:8-12; 1 John 3:1-2; John 10:11-18) By: Fr. Mark Marbella The Good Shepherd does not seek success, at least not in the way the world defines success. After all, the Good Shepherd is the one who "lays down his life for the sheep." A guy who dies for a bunch of livestock would not generally be regarded as a big winner in life. But Jesus, as the Good Shepherd, does not seek "to be important or to impress others." Jesus the Good Shepherd...
More

April 15, 2018 – IKA-3 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY – B

IKA-3 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY – B (Gawa 3:13-17; 1 Juan 2:1-5a; Lucas 24:35-48) ni Msgr. Nestor C. Cerbo   PAKSA: ANG ATING PANINIWALA SA MULING PAGKABUHAY NI KRISTO                AY DAPAT MAGDALA SA ATIN SA PAGBABAGONG-BUHAY.   Isang magandang pangyayari kung tayo ay nadadala tungo sa pagbabagong buhay. Ngayon ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa ngayong Ikatlong Linggo ng Pagkabuhay na ang ating paniniwala sa Muling Pagkabuhay ni Kristo ay dapat magdala sa atin ...
More