November 19, 2017 – Reflection on the 33rd Sunday in Ordinary Time – A

REFLECTION ON THE 33RD SUNDAY IN ORDINARY TIME - A (Proverbs 31:10-13. 19-20.30-31; 1 Thessalonians 5:1-6; Matthew 25: 14-30) By: Fr. Raul Cuyag    THE PARABLE OF THE TALENTS                              This parable reminds us of three important things: The Lord will come again at the end of time. We shall give an accounting of our life to the Lord when he comes again on the Last Day. The Lord will judge us according to our deeds.   We will focus our reflection on the third servant ...
More

November 12, 2017 – Pagninilay sa Ika-32 Na Linggo sa Karaniwang Pahanoh – A

PAGNINILAY SA IKA-32 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Karunungan 6:12-16; 1 Tesalonica 4:13-18; Mateo 25:1-13) ni Msgr Nestor C. Cerbo   PAKSA: ANG MARURUNONG O MATATALINO ANG MAKAPAPASOK SA               KAHARIAN NG DIYOS.   Ang talinghaga ngayon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo ay tungkol sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kung nais nating makapasok sa kaharian ng Diyos, tayo ay dapat matatalino o marurunong. Hindi tumatanggap ang Diyos ng mga hangal sa kanyang kaharia...
More

November 05, 2017 – Pagninilay sa Ika-31 na Linggo sa Karaniwang Panahon – A

PAGNINILAY SA IKA-31 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Malakias 1:14b-2:2b, 8-10; 1 Tesalonica 2:7b-9, 13; Mateo 23:1-12) ni Msgr Nestor C. Cerbo   PAKSA: ANG TATLONG URI NG TAGAPATURO O TAGAPAGPALIWANAG               TUNGKOL SA DIYOS.   Mayroong tatlong uri ng tagapagturo o tagapagpaliwanag tungkol sa Diyos. Ang unang uri ay nasa Unang Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Malakias; ang ikalawa ay nasa Ebanghelyo ayon kay San Mateo at ang ikatlo ay nasa Ikalawang Pagbasa mul...
More

October 29, 2017 – Pagninilay sa Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon – A

PAGNINILAY SA IKA-30 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Exodo 22:20-26; 1 Tesalonica 1:3k-10; Mateo 22:34-40) ni Msgr Nestor C. Cerbo   PAKSA: ALIN ANG TUNAY NA PINAKAMAHALAGA SA BUHAY?   Kung tatanungin natin ang bawat isa kung alin ang pinakamahalaga sa buhay para sa kanya, siguradong hindi lahat magkakapareho ang sagot. Magiging magkakaiba ang mga sagot kahit na mayroong ilan na magkakapareho. Nag-google ako at nakita ko na hindi magkakapareho ang pagkasunod-sunod ng ...
More

October 15, 2017 – Pagninilay sa Ika-28 na Linggo sa Karaniwang Panahon – A

PAGNINILAY SA IKA-28 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Isaias 25:6-10a; Filipos 4:12-14,19-20; Mateo 22:1-14) ni Msgr Nestor C. Cerbo   PAKSA: PAANO TAYO MAGING KARAPAT-DAPAT SA IMBITASYON NG DIYOS SA               KALIGAYAHANG WALANG HANGGAN? Ang imbitasyon ng Diyos sa kaligayahang walang hanggan sa langit ay inilalarawan sa Unang Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Isaias sa pamamagitan ng isang piging na ihahanda sa Bundok ng Sion. Sinasabi sa Unang Pagbasa na sa bundok na ...
More

October 01, 2017 – Pagninilay sa Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon – A

PAGNINILAY SA IKA-26 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Ezekiel 18:25-28; Filipos 2:1-5; Mateo 21:28-32) ni Msgr Nestor C. Cerbo   PAKSA: GUGUSTUHIN PA NG DIYOS AMA NA TAYO AY MASAMA AT NAGBAGO                KAYSA TAYO AY MABUTI KUNO AT AYAW NANG MAGBAGO. Ang katotohanang ito ay inilalarawan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng talinghaga  tungkol sa dalawang anak na lalaki sa Ebanghelyo ngayong Linggo mula kay San Mateo. May isang ama na lumapit sa kanyang dalawang anak n...
More

September 24, 2017 – 25th Sunday in Ordinary Time – Year A

25th Sunday in Ordinary Time Year A Matthew 20: 1-16 The Gospel presents to us some images of God that we need to live out: God is a God of Opportunities. There  is only one reason why the men were sitting at the marketplace those who were hired at 9 in the morning, at noontime, at 3 and at 5 in the afternoon. They said, “Because no one hired us.” No one gave them opportunity to work and to use their gift and talents. No one gave them concern to their life’s situation. They were victims of i...
More

September 17, 2017 – Pagninilay sa Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon – A

PAGNINILAY SA IKA-24 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Sirak 27:33-28:9; Roma 14:7-9; Mateo 18:21-35) ni Msgr Nestor C. Cerbo PAKSA: WALANG HANGGANG KAPATAWARAN SA MAPAGPATAWAD SA KAPWA                SUBALIT WALANG KAPATAWARAN SA HINDI MAPAGPATAWAD SA                KAPWA. Kalooban ng Diyos na tayo ay mapagpatawad sa ating kapwa. Kung tayo ay mapagpatawad sa ating kapwa, tayo rin ay patatawarin ng Diyos. Sabi sa Unang Pagbasa mula sa Aklat ni Sirak, “Patawarin mo ang kapwa sa kanyang...
More

September 10, 2017 – Reflection on the 23rd Sunday in Ordinary Time – A

REFLECTION ON THE 23RD SUNDAY IN ORDINARY TIME - A (Ezekiel 33:7-9; Romans 13:8-10; Matthew 18:15-20) By: Fr. Raul Cuyag The Gospel gives the process on how to deal with conflict and broken relations for reconciliation. RECONCILE WITH THE OFFENDER BY YOURSELF PRIVATELY. “If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him.” This step demands humility on the part of the one who is being offended. The action is to be done privately in order to defend the offender a...
More

September 03, 2017 – Pagninilay sa Ika-22 na Linggo sa Karaniwang Panahon – A

PAGNINILAY SA IKA-22 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Jeremias 20:7-9; Roma 12:1-2; Mateo 16:21-27) ni Msgr Nestor C. Cerbo PAKSA: ANG BUHAY KRISTIYANO AY MAHIRAP PERO MAY TIYAK NA GANTIMPALA Talagang mahirap ang ating buhay Kristiyano dahil sa Ebanghelyo pa lamang ngayong Linggo ay ating matunghayan ang maraming inaasahan sa atin. Una, dapat ang iniisip natin ay hindi sa tao kundi sa Diyos. Sa Ebanghelyo, ipinaalam ng Panginoong Hesus na siya ay magbata ng maraming hirap, ipapatay at m...
More