PAGNINILAY SA IKA-6 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – B

PAGNINILAY SA IKA-6 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – B (Levitico 13:1-2. 44-46; 1 Corinto 10: 31-11:1; Marcos 1:40-45) Ni: Fr. Mark Andrew Marbella   Sinasabihan tayo ng Ebanghelyo na hindi natakot si Kristo na mahawakan ang isang taong ketongin – lalo na, kung ang taong ito ay gusto talaga gumaling. Kailangan muna natin aminin, na tayo ay makasalanan.  And it’s not easy to admit na nagkasala tayo.     Ang ketongin sa ebanghelyo po ay nakahanap ng lunas – dahil pinatawad ni Kristo ang kan...
More

February 04, 2018 – Reflection on the 5th Sunday in Ordinary Time – B

REFLECTION ON THE 5TH SUNDAY IN ORDINARY TIME – B (Job 7:1-4.6-7; 1 Corinthians 9:16- 19.22-23; Mark 1:29-39) By: Fr. Raul Cuyag   There are three groups of people from whom we can learn some important virtues: FROM OUR LORD JESUS CHRIST. There are two virtues that we can learn from our Lord Jesus Christ. First, Jesus is ready to sacrifice His own needs in order to help somebody who needs His help here and now. Before this Gospel happened, Jesus was in the synagogue. For sure...
More

January 28, 2018 – Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon – B

IKA-4 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – B (Deuteronomio 18:15-20; 1 Corinto 7:32-35; Marcos 1:21-28) ni Msgr. Nestor C. Cerbo   PAKSA: ANG MGA SANHI UPANG TAYO AY MAKAPAGTURO NA MAY                KAPANGYARIHAN TUNGKOL SA PANGINOON.   Ang makapagturo na may kapangyarihan tungkol sa Panginoon ay isang hangarin na maisakatuparan natin, hindi lamang ng mga pari kundi pati na rin ng lahat ng mga taga-sunod ng Panginoon.   Sa Ebanghelyo, namangha ang mga tao sap...
More

January 21, 2018 – REFLECTION ON THE 3RD SUNDAY IN ORDINARY TIME – B “FEAST OF STO. NIÑO”

REFLECTION ON THE 3RD SUNDAY IN ORDINARY TIME – B “FEAST OF STO. NIÑO” (Isaiah 9:1-6; Ephesians 1:3-6, 15-18; Mark 10: 13-16) By: Fr. Mark Andrew S. Marbella   1st Reading: How do we look at children? The first reading tells us that it is always a blessing to have a child. Any kind of child always is from us so if we do not really want any child, then we make ourselves more important, and we really do not want to contribute to God’s creation, because we are tasked to continue God’s abiding ...
More

January 14, 2018 – REFLECTION ON THE SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME – B

REFLECTION ON THE SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME - B (1 Samuel 3:3-10.19; 1 Corinthians 6:13- 15.17-20; John 1:41.17) By: Fr. Raul Cuyag   There are three important things that we can learn from our readings today which are also the invitations of God for all of us. “SPEAK, LORD, FOR YOUR SERVANT IS LISTENING.” In the first reading, the old priest Eli taught young Samuel to listen intently to the voice of God.  God always has something important to tell us. But the tragedy is...
More

January 07, 2018 – Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon – B

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON – B (Isaias 60:1-6; Efeso 3:2-3a, 5-6; Mateo 2:1-12) ni Msgr. Nestor C. Cerbo   PAKSA: MAGING TULAD TAYO NG TALA NA GUMAGABAY UPANG ANG LAHAT               AY SUMAMBA SA PANGINOON.     Ang Ebanghelyo ngayong Linggo ay tungkol sa Tatlong Pantas o Tatlong Hari. Dahil ngayon ay ating ipinagdiriwang ang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon sa Tatlong Pantas o Tatlong Hari. Ang kabuuan ng Ebanghelyo ay maaring sabihin ng ...
More

December 31, 2017 – KAPISTAHAN NG BANAL NA PAMILYA – B

KAPISTAHAN NG BANAL NA PAMILYA – B (Sirac 3:2-6, 12-14; Colosas 3:12-21; Lucas 2:22-40) ni Msgr. Nestor C. Cerbo   PAKSA: BAKIT BANAL ANG PAMILYA NINA JESUS, MARIA AT JOSE?   Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Banal na Pamilya nina Jose, Maria at Jesus. Sa Ebanghelyo, ating matutunghayan ang isang kadahilanan kung bakit ang pamilya nina Jesus, Maria at Jose ay banal. Ang kanilang pamilya ay banal dahil sina Jose at Maria bilang mga magulang ay sinikap na ...
More

December 24, 2017 – IKA-APAT NA LINGGO NG ADBIYENTO – B

IKA-APAT NA LINGGO NG ADBIYENTO – B (2 Samuel 7:1-5; 8b-12, 14a, 16; Roma 16:25-27; Lucas 1:26-38) Ni Msgr. Nestor C. Cerbo   PAKSA: KAKAIBANG BIYAYA ANG DUMARATING SA MGA KALULUGOD SA                PANGINOON   Ang nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Panginoon ay may kakaibang biyaya na dumarating sa kanilang buhay.   Ganyan ang nangyari kay Maria at Elisabet sa Ebanghelyo ngayong Linggo. Sinikap nila na maging kalugod-lugod sa Panginoon at kakaibang biy...
More

December 17, 2017 – Pagninilay sa Ika-3 Linggo ng Adbiyento – B

PAGNINILAY SA IKA-3 LINGGO NG ADBIYENTO - B (Isaias 61:1-2.10- 11; 1Tesalonica 5:16- 24; Juan 1:6-8.19-28) Ni: Msgr. Nestor Cerbo   PAKSA: MAGING SAKSI TAYO SA LIWANAG NI KRISTO   Sa Ebanghelyo, ating narinig na noong panahong iyon isang taong nagngangalang Juan ang sinugo ng Diyos. Ang Juan na ito ay hindi si Juan na sumulat ng Ebanghelyo na ating nabasa kundi si Juan na tagapagbinyag o si Juan Bautista.   Si Juan Bautista ay sinugo na maging saksi upang patunayan ang liwanag. Ang tinut...
More

December 10, 2017 – Pagninilay sa-2 Linggo ng Adbiyento – B

PAGNINILAY SA IKA-2 LINGGO NG ADBIYENTO –  B  (Isaias 40:1-5, 9-11; 2 Pedro 3:8-14; Marco 1:1-8) ni Msgr. Nestor C. Cerbo   PAKSA: SA ATING PAGHIHINTAY SA MULING PAGDATING NG PANGINOON, DAPAT PATULOY NATING TINUTUWID                 ANG KANYANG MGA LANDAS.   Ang hamon ng Panahon ng Adbiyento ay dapat lagi tayong handa sa muling pagdating ng Panginoon. Ayon sa mga pagbasa ngayon, upang lagi tayong handa dapat patuloy nating tinutuwid ang kanyang mga landas. Noong una pa man...
More